Hopp til innhold

Kvarnstrands Verktøy Norge AS og Stridsbergs Norge AS fusjoneres.

Til deres informasjon er det besluttet å fusjonere våre selskaper og fusjonsarbeidet er påbegynt.
I den forbindelse vil alle våre aktiviteter samles i Stridsbergs Norge AS fra 2. juli.
Det er samtidig besluttet at dette selskapet bytter navn fra samme dato til

Kvarnstrands & Stridsbergs AS

Fusjonen vil ikke ha noen annen betydning enn at Kvarnstrands og Stridsbergs nå samles i ett selskap.
Dette gjøres for å kunne bli enda mer effektive, fremstå som ett enda mer komplett selskap og for å møte morgendagens krav fra våre kunder og samarbeidspartnere.
Organisasjon, alle ansatte, kontaktpersoner, telefon nr. osv forblir som tidligere.

Vi håper at denne endring kun vil være positiv også for dere, og ser frem til ett fortsatt godt og utviklende samarbeid sammen med oss i Kvarnstrands & Stridsbergs AS.


Med vennlig hilsen
Kai Lundquist
Daglig leder